Застроена площ на имота

DSC_6937

Застроената площ на един имот това е площта, която е ограничена от ограждащите стени на съседните обекти. В случай, че външните стени са с отвори като прозорци, балкони, в застроената площ се включва цялата дебелина на стената. Ако външните стени са без отвори, в застроената площ влиза половината от дебелината им.

За имоти, които са построени преди 1991 г, застроената площ е равна на сбора от квадратурите на всички помещения, дебелината на зидовете, както и една четвърт от площта на балкони, лоджии, тераси.

За имоти, построени след 1991 г., застроената площ отново е сбора от квадратурите на всички помещения, дебелината на зидовете, но вече се включва цялата площ на балкони, лоджии, тераси.

Цените на имотите, които са ново строителство, се определят на база на общата площ на имот. В цената се включват и прилежащите към дадения имот общи части.

Общата площ на имот е сборът на застроената площ на имота и квадратурата на идеалните части от сградата, които имотът притежава.

[box type=“info“] Със съдействието на адв. Мариана Розованова[/box]

Има още едно понятие сред купувачи и продавачи и това е „светла площ“. Под този термин се разбира, площта измерена между стените. Ако решите да измерите колко квадратни метра подова настилка Ви е необходима за всички помещения, заедно с терасите ще получите „светлата площ“ .

В някой нотариални актове площта е описана само като застроена, плюс съответния % идеални части на сградата. За да разберете колко квадратни метра са това Ви е необходима таблицата за площообразуване.

Остави коментар