Документи за сделка. Какво? От къде?

folders

 

  1. Удостоверение/я за семейно положение: Издава се от служба „ЕСГРАОН” в общината по местоживеене – адрес по лична карта. Три вида поръчки: експресна – удостоверението се издава за 24 часа, цена 10 лева, бърза – удостоверението се издава за 3 работни дни, цена 7.50 лева и обикновена – 7работни дни, 5 лева.
  2. Удостоверение/я за наследници: Издава се от служба „ЕСГРАОН” в общината по местоживеене – адрес по лична карта. Три вида поръчки: експресна – удостоверението се издава за 24 часа, цена 10 лева, бърза – удостоверението се издава за 3 работни дни, цена 7.50 лева и обикновена – 7работни дни, 5 лева.
  3. Удостоверение/я за наличие или липса на данъчни задължения по чл. 87, ал.6 от ДОПК при НАП: Издава се от НАП по местоживеене /адрес по лична карта/ за срок от една седмица и не се таксува. Ако лицето няма задължения, може да се получи веднага.
  4. Удостоверение от агенцията по вписвания за наличие на предбрачен договор за всички участници в сделката. Издава се на момента от агенцията по вписванията. Адрес гр. София кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна” № 18-20. Издава се веднага – цена 10 лева + 2лв. такса за вносна бележка, може да се плати и на място на ПОС терминал.
  5. Удостоверение за вещни тежести: Издава се от службата по вписванията адрес гр. София, кв. „Гео Милев”, ул. „Елисавета Багряна”  № 18-20. Необходими са  2 бр. преди и след сделката/; Бърза 3 работни дни – цена 30 лева и обикновена 7 работни дни – цена 10 лева. Таксата се превежда по банков път, за което се заплащат още 2 лева за извършване на платежното нареждане, може да се плати и на място на ПОС терминал.
  6. Данъчна оценка  по чл.264 ал.1 ДОПК: Издава се от Районните отдели за местни данъци и такси – данъчни служби по адрес на имота по нотариален акт. Три вида услуги Експресна – издава се за 3 работни дни – цена 34 лева, бърза – 7 работни дни – цена 25.50 лева и обикновена 14 работни дни – цена 17 лева.
  7. Актуална схема/скица/ на имота: Издава се от Служба по геодезия, картография и кадастър с адрес гр. София, кв. Павлово , ул. „Мусала” №1. Бърза – 40 лева за три работни дни и обикновена 20 лева за 7 работни дни, срока тече от следващият работен ден от подаването и се получава след изтичането на срока на следващият работен ден. Ако се наложи обаче промяна в кадастралният регистър се заплащат допълнително такси, в зависимост от самите данни за вписване. Може да се плати и на място на ПОС терминал.
  8. Справка от Регистъра на длъжниците при Камарата на ЧСИ. Подава се  молба в сайта на КЧСИ – цената е 12 лева, която се превеждат по с-ка и с молбата се получава справката от всеки ЧСИ.

 

За повече информация може да се обърнете към г-н Ст. Ставрев , тел. +359887214478 , e-mail:stavrev@tsteam.bg

 

 

 

Остави коментар