Спри, за да научиш! ИЗМАМИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ!!! (Demo)

Адвокат Мариана Розованова

Кога е необходимо да бъдем по-внимателни, сключвайки сделки с недвижими имоти?

Съществуват признаци, които могат да ви подскажат за наличие на проблем. Не е задължително това винаги да означава измама. Но е задължително винаги да преценявате ситуацията, за да вземете правилното решение.

1.Първият признак за евентуално наличие на имотна измама е занижената цена на имота.

Измамниците обикновено се сдобиват със жилища, притежавани най-често от самотни или възрастни хора без деца.

Първоначално се тръгва с почерпки, с малки подаръчета и проява на различни жестове на уважение. В подходящият момент, мошеникът без проблем се сдобива с пълномощно от собственика, с което имотът му да бъде продаден. Или възможно е собственикът да подпише предоставени му документи, без да знае точно за какво се отнасят. Измамниците действат доста приятелски, загрижено и успяват да постигнат крайната си цел. И след това много бързо продават жилището на по-ниска цена.

2.Когато даден имот е купен и продаден един или няколко пъти за сравнително къс период от време.

Това трябва да заостри вниманието ни.Дали има нещо нередно и ако да, какво е то?

3.Имотът може да се прехвърли два пъти в един и същи ден.

4.Представяне на неистински документи, свързани с имота или страните.

– Много злоупотреби се извършват при сключване на сделките с пълномощник, представляващ собственика на имота. Възможно е пълномощното да е неистинско, с дописани празни полета например.

– Много измами се извършват и посредством представяне на удостоверение за наследници с невярно съдържание.

Ето някои признаци, които би трябвало да ви сигнализират за проблем-

1.Ако удостоверението за наследници не е издадено от последното местожителство на лицето, което се вижда от акта за смърт.

2.Ако в удостоверението е посочено, че е издадено само по декларация на наследниците, но не и по данни от личния картон на починалото лице.

3.Неволно или съзнателно изпускане на някой от наследниците може да доведе до нищожност на сделката.

– При наследствените имоти има възможности за злоупотреба при използването на завещание / най-вече саморъчно завещание /. Проблем възниква, защото истиността на завещанието не се проверява в момента на обявяването му. То може да е написано или подписано от друго лице или да страда от други пороци, водещи до неговата неавтентичност и нищожност.

Ако сте решили да закупите недвижим имот, още преди сключване на предварителния договор, е задължително да се направи справка в Агенцията по вписванията за наличие на тежести / ипотеки, възбрани, учредено право на ползване,съдебни спорове и др. /.

Това трябва да се извърши и в деня , в който се изповядва сделката пред нотариус.

Предпазването от подправени документи може да стане единствено

с проверката им. Разбира се, доколкото това е възможно.

Препоръчително е да направите справка дали съответният нотариален акт фигурира в Агенцията по вписванията.

Изисквайте само актуални документи, проверете дали същите са влезли в сила / решения на поземлени комисии за възстановяване на земеделски земи и др./. Сравнете внимателно данните от различните документи. Проверете попълнени ли са всички графи от декларациите.

Ако трябва да обобщим- консултирайте се и направете наистина всичко, което е възможно, за да се убедите в самоличността, представителните права и правото на собственост на продавача.

Не подценявайте никога отсрещната страна и не се доверявайте само на думи, че няма никакви проблеми. Вземете нещата в свои ръце!

Бдителността и положените усилия си заслужават.

 

[box type=“info“] Тази статия е написана от адвокат Мариана Розованова[/box]

 

Остави коментар